valc 300x200

Shakl tayyorlash dastgoh – bu turli metallarni bukish uchun universal uskunadir. Dastgoh metall listlarni bukish va shakl berish uchun ishlab, ularni beriladigan detallarga silindr, konus va yoyga qarab shakl berish mumkin.

Metall ro’yxatlarga shakl berish maxsus uskunalarda amal qilish mumkin. Uning ishlatilishi mumkin bo’lgan metall listni radial va chiziqli tenglikda bukish, silindr yoki konus shaklini berish imkoniyatini beradi. Bunday bajariladigan metall ro’yxati mustaxkamligini va jismoniy faoliyatlarini to’xtatmaydi.

Belgilangan parametrlar va muomalalar bilan yangi mahsulotni boshqarish.

• Zagotovkaning maksimal uzunligi – 2000 mm.

• Metallning maksimal qalinligi – 5 mm

• Shakl berishning minimal diametri 250 mm.