Barcha bo’limlarning keyingi ishlashi uchun barcha texnik hujjatlar tayyorlanadigan bosqich.