Ushbu bosqichda simulyatsiya bosqichida barcha xatolarning oldini olish uchun kelajakdagi mahsulotning 3D modeli ishlab chiqilgan.