Ushbu bosqichda tayyor mahsulotni xaridor talablariga muvofiqligini tekshiradigan mahsulot sifatini nazorat qilish tizimi ulanadi.